نعناع فلفلی: اثر و عوارض جانبی

مطالعات حیوانی و آزمایشات بالینی نشان داده است قرص نعناع برگها را تحریک می کند صفرا تولید و دارای اثر ضد نفخ و ضد اسپاسم بر روی عضله صاف دستگاه گوارش است.

اثر روغن نعناع

قرص نعناع روغن همچنین ضد اسپاسم و نفخ از بین بردن اثرات ، اما علاوه بر آن دارای اثرات ضد باکتری نیز می باشد. اثر خنک کننده قرص نعناع روغن به دلیل محتوای آن است مونتول، که بر سرد گیرنده ها و حتی می توانند تسکین دهند درد.

نعناع فلفلی: عوارض جانبی

در موارد بسیار نادر ، خفیف معده هنگام مصرف داروهای نعناع ناراحتی ممکن است ایجاد شود.

تداخلات با داروهای دیگر در حال حاضر شناخته شده نیست.