جعفری: اثر و عوارض جانبی

اثر ادرار آور جعفری به طور عمده به فنیل پروپان ها نسبت داده می شود و فلاونوئیدها، که کلیه خواص تحریک کننده و تحریک کننده. آپیل ، در غلظت های بالاتر ، اثر انقباضی (تقویت کننده انقباض) بر روی دارد رحم.

جعفری: عوارض جانبی احتمالی

در موارد نادر ، واکنش های آلرژیک از پوست یا ممکن است غشاهای مخاطی ایجاد شود. واکنش های سمیت سلولی به خصوص در افراد با پوست بسیار جوان ممکن است.

در حال حاضر ، هیچ شناخته شده ای وجود ندارد فعل و انفعالات با عوامل دیگر