کلینیک های پارکینسون در آلمان (بر اساس کد پستی)

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 0

Waldklinik Bernburg GmbH (با گواهی dPV) کلینیک نورولوژیک، مرکز درمان بیماران پارکینسون Keßlerstraße 8 06406 Bernburg تلفن: 03471 / 36 50 فکس: 03471 / 36 52 00 مدیر پزشکی: Dr. med. ایمیل Irene Gemende: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.waldklinik-bernburg.de/

ASKLEPIOS Fachklinikum Stadtroda (دارای گواهینامه dPV) کلینیک نورولوژی، درد درمانی و داروی خواب Bahnhofstraße 1A 07641 Stadtroda تلفن: 036428 / 5 61 375 فکس: 036428 / 5 Dr. هابیل ایمیل دیوید توماس وایز: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.asklepios.com/stadtroda

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 1

مرکز بالینی Ernst von Bergmann Potsdam Charlottenstrasse 72 14467 Potsdam Tel. 0331 / 24 13 71 02 فکس: 0331 / 24 13 71 00 رئیس پزشک: پروفسور دکتر med. ایمیل مارتین سودمایر: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.klinikumevb.de/neurologie

Fachklinik Feldberg GmbH Center for Neurology, Cardiology, Psychosomatics and Orthopedics Buchenallee 1 17258 Feldberger Seenlandschaft Tel.: 039831 / 520 Fax: 039831 / 5 25 96 Medical Director: PD Dr. یورگن آندریچ ایمیل: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.klinik-am-haussee.de

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 2

Segeberger Kliniken، مرکز عصبی (دارای گواهینامه dPV) کلینیک تخصصی بیماری پارکینسون و اختلالات حرکتی Hamdorfer Weg 3 23795 Bad Segeberg تلفن: 04551 / 802-6000 فکس: 04551 / 802 Ph. ایمیل Björn Hauptmann: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.parkinsonklinik.org

Schön Klinik Neustadt (دارای گواهینامه dPV) کلینیک تخصصی پارکینسون Am Kiebitzberg 10 23730 Neustadt in Holstein تلفن: 04561 54-0 مشاور: Dr. med. ایمیل اووه جانکه: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: https://www.schoen-klinik.de/neustadt

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 3

Gertrudis-Klinik Biskirchen (دارای گواهینامه dPV) کلینیک تخصصی مغز و اعصاب برای بیماری پارکینسون و اختلالات حرکتی Karl-Ferdinand-Broll-Strasse 2 – 4 35638 Leun-Biskirchen (نزدیک Wetzlar) تلفن: 06473 / 305-0/06473-305 57 پزشک ارشد: دکتر ایلونا چسوتی ایمیل: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.parkinson.de

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 4

Augustahospital Anholt (با گواهی dPV) شعبه Alexianer Misericordia GmbH Augustastraße 8 46419 Isselburg-Anholt تلفن: 02874 / 46-0 مدیر پزشکی: پروفسور دکتر مایکل هاوپتس ایمیل: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: https://www.augustahospital.de/ah

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 5

کلینیک تخصصی نورولوژی Celenus Ferndorfstraße 14 57271 Hilchenbach تلفن: 02733 / 897-0 فکس: 02331 / 897-999 مشاور: Dr. med. آندریاس ساکمن ایمیل: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.klinik-hilchenbach.de/

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 6

Stadtklinikum Hanau (دارای گواهینامه dPV) کلینیک نورولوژی Leimenstraße 20 63450 Hanau تلفن: 06181 / 296 63 10 فکس: 06181 / 296 63 20 مدیر پزشکی: Dr. med. ایمیل Sven Thonke: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.klinikum-hanau.de

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 7

مرکز بهداشت SRH Waldbronn Gisela-und-Hans-Ruland-Straße 1 76337 Waldbronn تلفن: 07083 / 962 44 44

فکس: 07083 / 926 40 19 پزشک ارشد مغز و اعصاب: دکتر Andreea-Oana Moser-Barsan ایمیل: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.gesundheitszentren-nordschwarzwald.de

کلینیک پارکینسون: کدپستی منطقه 8

Schön Klinik München-Schwabing (دارای گواهینامه dPV) Parzivalplatz 4 80804 München تلفن: 089 / 36087-0 سر پزشک مغز و اعصاب و نوروفیزیولوژی بالینی: Prof. Dr. med. آندرس سبالوس-باومن ایمیل: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: https://www.schoen-klinik.de/muenchen-schwabing

کلینیک پارکینسون: کد پستی منطقه 9

Krankenhaus Rummelsberg GmbH (با گواهی dPV) کلینیک نورولوژی Laurentiushaus Rummelsberg 65 90592 Schwarzenbruck تلفن: 09128 / 50 40 فکس: 09128 / 504 31 50 تماس: PD Dr. ایمیل مارتین وینترهولر: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: https://www.sana.de/rummelsberg

Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging (با گواهینامه dPV) Am Brunnenforum 5 93333 Bad Gögging تلفن: 09445 / 201-0 فکس: 09445 / 201-2890 مدیر پزشکی: Priv.-Doz. دکتر med. ایمیل توبیاس وچتر: [ایمیل محافظت شده] صفحه اصلی: http://www.passauerwolf.de