اکسیدرین

محصولات

داروهای حاوی اکسیدرین (سینفرین) دیگر در بسیاری از کشورها موجود نیست. Sympalept خارج از تجارت است.

ساختار و خواص

اکسیدرین (C9H13نه2، Mr = 167.21 گرم در مول) از نظر ساختاری مربوط به اپی نفرین است و در آن وجود دارد داروهای به عنوان اکسیدرین تارتارات. همچنین از آن به عنوان سینفرین یاد می شود.

اثرات

اکسدرین (ATC C01CA08) دارای خواص سمپاتومیمتیک است و افزایش می یابد خون فشار. این اثرات به دلیل اتصال به گیرنده های آدرنال آلفا و بتا است.

موارد مصرف

برای درمان فشار خون پایین.

موارد منع مصرف

برای اقدامات احتیاطی کامل ، به برچسب دارو مراجعه کنید.

عوارض جانبی

ممکن عوارض جانبی شامل بی قراری ، اضطراب ، بیخوابی, سردرد, لرزش، سرگیجه ، لرز، و تپش قلب.