گرم شدن بیش از حد (فشار خون بالا): طبقه بندی

با توجه به علت ، شوک گرمایی به دو گروه تقسیم می شود:

گرمای عملیاتی ضربه (EHS) کلاسیک ("گرمازدگی کلاسیک" ، CHS)
علل (علل) استرس بدنی سنگین ناشی از گرمای محیط است
بار ناشی از مستقل از استرس جسمی
اوج فرکانس عمدتا در افراد جوان مخصوصاً برای افراد مسن