سایر مواد حیاتی

موارد زیر مواد فعال (ریز مغذی ها) هستند که وظایف مهم بدن را نیز انجام می دهند:

علاوه بر مواد مغذی درشت (کربوهیدرات ها, پروتئین ها، چربی ها) و مواد حیاتی شناخته شده - ویتامین ها, مواد معدنی, عناصر کمیاب، ضروری است اسیدهای چرب, اسیدهای آمینه ضروری، و مواد فعال زیستی - ترکیبات بی شماری در غذاها وجود دارد که عملکردهای مهم ویتامین مانند را نیز در بدن انجام می دهند.

نمایندگان این گروه ویتامینوئید نامیده می شوند. این مواد حیاتی از طریق غذا جذب می شوند یا توسط بدن ما تشکیل می شوند.

علاوه بر کولین ، آلفا لیپوئیک اسید و ال کارنیتین ، کوآنزیم Q10به عنوان مثال ، نشان دهنده چنین ویتامینوئیدی است که نقشی اساسی در تولید انرژی سلولهای بدن دارد.

تا زمانی که سنتز خود بدن یا رژیم غذایی کافی باشد ، هیچ علائم کمبودی مشاهده نمی شود.