استئوما: جراحی درمانی

هنگامی که یک استئوما باعث ناراحتی می شود ، باید مجدداً برش داده شود (با جراحی برداشته شود):

  • انقباض - برداشتن کامل جراحی پوکی استخوان از جمله پر كردن نقص استخوان با مواد استخوان اتولوگ (از همان فرد) (مثلاً از تاج ایلیاک) ، در صورت لزوم تثبیت با فلز ایمپلنت (ناخن داخل حفره ، صفحه زاویه ای).