استئوما: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر استئوما ایجاد شود:

سیستم تنفسی (J00-J99)

  • انسداد مجرای دفعی سینوس پارانازال muc موکوسل سینوس پارانازال (موکوسل = تجمع مخاط).

سیستم اسکلتی - عضلانی و بافت همبند (M00-M99).

  • کاهش رشد استخوان

روان - سیستم عصبی (F00-F99؛ G00-G99)

  • عوارض غدد درون ریز - به دلیل افزایش اندازه پوکی استخوان، منجر به آتروفی (از دست دادن بافت) دورا ماده (سخت می شود) منینژ).

علائم و یافته های غیر طبیعی بالینی و آزمایشگاهی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند (R00-R99)

  • درد مزمن

آسیب ها ، مسمومیت ها و سایر عواقب دلایل خارجی (S00-T98)

  • شکستگی پاتولوژیک (شکستگی استخوان) - به دلیل تومور استخوان ، استخوان آسیب دیده قدرت خود را از دست می دهد