استئوما: علل آن

پاتوژنز (توسعه بیماری)

پوکی استخوان متشکل از یک نئوپلاسم موضعی (تشکیل جدید) از ماده استخوانی با ساختار عمدتا لایه ای است. پدال است تومور استخوان ساختار اسفنجی (اسفنجی مانند) (پوکی استخوان مدولار) یا از ساختار فشرده (استئوما دوروم) و یکی از تومورهای استخوانی است.

علل (علل)

دلایل دقیق آن پوکی استخوان هنوز مشخص نیست