برفک دهان (Gingivostomatitis Herpetica): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه و معاینه فیزیکی - برای روشن شدن تشخیص افتراقی

  • کشت پاتوژن از محتویات وزیکول
  • تشخیص آنتی ژن HSV
  • تشخیص DNA HSV در PCR (تشخیص مستقیم ویروس).