چشم پزشکی

چشم پزشکی با بیماری ها و اختلالات عملکردی چشم و حس بینایی سروکار دارد.

این شامل:

  • صدمات به چشم (جسم خارجی، سوختگی شیمیایی، زخم)
  • آسیب شبکیه مرتبط با دیابت (رتینوپاتی دیابتی)
  • دژنراسیون ماکولا
  • گلوکوم
  • آب مروارید
  • اصلاح عیوب انکساری
  • پیوند قرنیه
  • ملانوم بدخیم مشیمیه

برخی از کلینیک ها مشاوره های ویژه ای نیز ارائه می دهند، مانند کلینیک سرپایی برای افراد کم بینا یا مشاوره ویژه خشکی چشم.