زخم باز: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است نشان دهنده زخم های باز باشد:

Pathognomonic (گواهی یک بیماری).

  • نقص پوست

علائم اصلی

  • خون ریزی
  • درد

علائم ثانویه

  • علائم ثانویه بستگی به آسیب های همراه دارد (عضلات ، عروق, اعصاب, استخوان ها، اندامها) - به بیماریها یا عوارضی که ممکن است در اثر باز بودن ایجاد شوند ، در زیر مراجعه کنید زخم با.