OP | علائم دیسپلازی مفصل ران در دوران کودکی

OP

نشانه مداخله جراحی به شدت آن بستگی دارد دیسپلازی مفصل ران و درد از کودک رویکرد محافظه کارانه برای درمان به طور فزاینده ای ترجیح داده می شود و اولین روشی است که از بین می رود. اگر قبلاً در مفصل ران ساییدگی و پارگی وجود داشته باشد ، می توان با مداخله جراحی ، آندوپروتز کامل در مفصل قرار داد. این مورد در بزرگسالان بیشتر از نوزادان و کودکان است.