اوکرلیزوماب

محصولات

Ocrelizumab در بسیاری از کشورها و در ایالات متحده در سال 2017 و در اتحادیه اروپا در سال 2018 به عنوان کنسانتره تزریق (Ocrevus) تأیید شده است.

ساختار و خواص

اوکرلیزوماب یک آنتی بادی مونوکلونال IgG1 انسانی با مولکولی است توده 145 کیلو دالتون. با روشهای بیوتکنولوژی تولید می شود. Ocrelizumab عامل جانشین برای است ریتوکسیماب (MabThera) ، که از نظر ساختاری و دارویی از آن مرتبط است. Rituximab برای روماتوئید استفاده می شود آرتروز از جمله سایر نشانه ها ، درمانی ندارد و تأیید MS ندارد.

اثرات

اوکرلیزوماب (ATC L04AA36) دارای خواص سرکوب کننده سیستم ایمنی و سمیت سلولی انتخابی است. آنتی بادی با سطح آنتی ژن CD20 به سلولهای B متصل می شود و باعث اختلال سلول می شود. این منجر به کاهش سلول B می شود. سلول های B نقش مهمی در میلین و سلول عصبی خسارت. آنها سلول های T پیش التهاب را فعال می کنند ، سیتوکین های پیش التهابی ترشح می کنند و در تشکیل سلول ها نقش دارند autoantibodies علیه میلین اوکرلیزوماب به سلولهای بنیادی ، سلولهای پلاسما یا سلولهای طرفدار B متصل نمی شود زیرا آنها آنتی ژن CD20 را بر روی سطح سلول حمل نمی کنند. نیمه عمر 26 روز است. ADCC: سمیت سلولی وابسته به آنتی بادی سلولی Ocrelizumab تعداد عودها و کانون های التهاب را کاهش می دهد مغز به شکل عود کننده-بهبودی و پیشرفت ناتوانی در بیماری پیشرونده اولیه را به تأخیر می اندازد.

موارد مصرف

مقدار مصرف

با توجه به اطلاعات حرفه ای این دارو به صورت تزریق داخل وریدی تجویز می شود.

موارد منع مصرف

برای اقدامات احتیاطی کامل ، به برچسب دارو مراجعه کنید.

تداخلات

دارو-دارو فعل و انفعالات با امکان پذیر است سرکوب کننده سیستم ایمنی.

عوارض جانبی

شایع ترین پتانسیل عوارض جانبی شامل واکنشهای مربوط به تزریق و عفونتهای تنفسی است. اوکرلیزوماب به عنوان یک عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی ممکن است باعث پیشرفت بیماری های عفونی شود.