توصیه های تغذیه ای

مشاوره تغذیه ای چیست؟

در طی یک مشاوره تغذیه ای ، به بیمار یا مشتری که از مشاوره استفاده می کند ، در مورد س nutritionالات مربوط به تغذیه و زندگی سالم توصیه می شود. مشاوره تغذیه ای بر اساس وضعیت اولیه بیمار ، مشتری ، سوالات و اهداف وی انجام می شود. مشاوره تغذیه ای می تواند در مورد بیماری های مختلفی که نیاز به تغییر در سبک زندگی دارند ، به عنوان مثال آلرژی ، عدم تحمل یا دیابت ملیتوس علاوه بر این ، مشاوره می تواند برای دستیابی به کاهش وزن یا پیروی از یک سبک زندگی سالم و ماندگار مفید باشد.

مشاوره تغذیه ای چگونه کار می کند؟

معمولاً در هنگام مشاوره تغذیه ای ابتدا وضعیت اولیه مورد بحث قرار می گیرد. از مشتری خواسته می شود که روش تغذیه ای فعلی خود را دقیقاً ممکن توصیف کند. قبل از مراجعه به یک مشاوره مغذی ، داشتن عادت های غذایی زیر ذره بین و یادداشت وعده غذایی ، زمان و اندازه آن می تواند معنی دار باشد.

غالباً در اینجا معمولاً عادات ناسالم قابل توجه است که در چارچوب مشاوره تغذیه ای کشف می شود. مورد بعدی هدف همراه با مشاور تغذیه را تدوین می کند. این می تواند کاهش وزن خاصی باشد ، تغییر در رژیم غذایی به دلیل عدم تحمل یا به سادگی تغییر رژیم غذایی به یک سبک زندگی سالم.

اکنون یک برنامه غذایی با هم کار شده است. در اینجا ، نه رژیم غذایی باید فرموله شود ، اما توصیه می شود برای تغییر در رژیم غذایی ، که مشتری می تواند آن را درک کند و در برنامه روزانه فردی خود بگنجاند. یک مشاوره تغذیه ای معمولاً مراقبت از تغییر را به صورت طولانی مدت انجام می دهد ، در قرارهای منظم موفقیت کنترل می شود یا در صورت لزوم برنامه تنظیم می شود.

چه کسی هزینه مشاوره تغذیه ای را متحمل می شود؟

یک مشاوره خوب ، دقیق و موفق تغذیه ای معمولاً با صرف زمان زیاد همراه است. علاوه بر این ، این یک توصیه است که به صورت جداگانه با مشتری سازگار است. بنابراین مشاوره مغذی خدماتی با هزینه مناسب است.

همچنین در تاریخ های بعدی هزینه های مشاوره تغذیه ای می تواند افزایش یابد. این س Theال در مورد بازپرداخت هزینه های مشاوره تغذیه ای اغلب به وجود می آید. در اصل هیچ پاسخی کلی برای این سوال وجود ندارد.

با یک بیماری ، مشاوره را می توان معمولاً توسط سلامت شرکت بیمه تا حدی. با این حال ، این نیز به قانون بستگی دارد سلامت شرکت بیمه ای که مشتری با آن بیمه شده است. برخی هزینه های کامل را جبران می کنند ، برخی دیگر فقط قسمت کوچکی را جبران می کنند.

در هر صورت ، گواهی پزشکی ضروری برای یارانه مورد نیاز است. علاوه بر این ، بسته به نحوه تأیید اعتبار ، به همه مشاوره های تغذیه ای یارانه داده نمی شود. بیمه شدگان خصوصی نیز باید اطلاعات مربوط به یارانه هزینه خود را دریافت کنند سلامت شرکت بیمه.