نیاسین (ویتامین B3): گروه های خطرناک

گروه های خطر کمبود نیکوتینامید شامل افرادی است که: