نیاسین (ویتامین B3): عملکردها

کوآنزیم های آن NAD (نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید) و NADP (نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید) فسفات) برای تولید انرژی از طریق واکنشهای کاهش اکسیداسیون برای بیش از 200 از اهمیت زیادی برخوردار است آنزیم ها. NAD از فرآیند های خرابی پشتیبانی می کند کربوهیدرات ها، چربی ها ، پروتئین ها و الکل برای تولید انرژی NADP از فرآیندهای تجزیه مانند سنتز اسیدهای چرب و کلسترول. بعلاوه ، نیکوتینامید برای همانند سازی DNA ، یعنی کپی کردن اطلاعات ژنتیکی و ترمیم DNA از اهمیت زیادی برخوردار است.