نیاسین (ویتامین B3): علائم کمبود

شایعترین علائم کمبود نیاسین شامل پوست، دستگاه گوارش ، و سیستم عصبی.
علائم توسط علائم 3-D توصیف می شود:

  • درماتیت *
  • اسهال
  • زوال عقل و سرانجام مرگ

* در پوست بثورات متقارن بسیار رنگدانه ای و پوسته پوسته ای در مناطق در معرض نور خورشید ایجاد می کند. کلمه "pellagra" از اصطلاح ایتالیایی خشن یا خام است پوست.
علائم مربوط به سیستم گوارش عبارتند از:

  • یک زبان قرمز روشن
  • استفراغ
  • اسهال (اسهال)

علائم عصبی شامل:

  • سردرد
  • بی علاقگی
  • خستگی
  • افسردگی، گمراهی و فراموشی.

کمبود شدید نیاسین در صورت عدم درمان در نهایت کشنده است.