نسیریتید

محصولات

نسیریتید به صورت تجاری در بسیاری از کشورها موجود بود پودر برای تهیه محلول تزریق (نوراتاک) و از سال 2003 مورد تأیید قرار گرفته است. به دلیل مطالعه جدیدی بر روی 7141 بیمار که نتوانستند تفاوتی بین نسیریتید و دارونما، این محصول در تاریخ 31 دسامبر 2011 از بازار خارج شد (O'Connor و همکاران ، 2011).

ساختار و خصوصیات

نسیریتید یک پپتید ناتریورتیک نوع B نوترکیب انسانی (hBNP) است. توالی آن همان هورمون پپتید درون زا است که توسط بطن تولید می شود میوکارد. در وجود دارد داروهای به عنوان سدیم نسیریتید.

اثرات

نسیریتید (ATC C01DX19) گشاد کننده عروق است ، سیستم رنین-آنژیوتانسین را مهار می کند و دارای خاصیت طبیعت ادرار و ادرار آور است.

موارد مصرف

جبران شده حاد قلب نارسایی همراه با تنگی نفس در حالت استراحت یا با حداقل فعالیت و علائم احتقان ریوی از جمله ادم ریوی.