نفازودون

محصولات

نفازودون از سال 1997 در بسیاری از کشورها به صورت قرص به صورت تجاری در دسترس بود (نفادار ، 100 میلی گرم ، Bristol Myers Squibb). به دلیل پتانسیل ، دوباره در سال 2003 از بازار خارج شد سلامت خطرات

ساختار و خواص

نفازودون (سی25H32ClN5O2، Mr = 470.0 گرم در مول) در وجود دارد داروهای به عنوان نفازودون هیدروکلراید ، یک بلور سفید پودر که به میزان کمی در حل می شود آب. این یک مشتق فنیل پیپرازین و تریازول است و از نظر ساختاری مربوط می شود ترازودون (تریتیکو)

اثرات

نفازودون (ATC N06AX06) است ضد افسردگی. مکانیسم عمل دقیقاً مشخص نیست نفازودون مانع جذب مجدد آن می شود سروتونین و نوراپی نفرین. در 5-HT2 یک آنتاگونیست است سروتونین گیرنده و گیرنده آلفا 1.

موارد مصرف

برای درمان افسردگی.

عوارض جانبی

به دلیل خطر کبد بیماری و آسیب شدید کبدی ، این دارو در اکثر کشورها از بازار خارج شده است.