فشار دادن گردن

گردن پرس به طور عمده در رشته های مختلف پرتاب و هل دادن در دو و میدانی و بدنسازیاست. با این حال، گردن فشار دادن عضله ذوزنقه ای را که "گردن گاو نر" را تشکیل می دهد ، تمرین نمی دهد آموزش وزن. توسط کشش بازوها را روی سر، عضلات شانه (M. deltoideos) و بازوی بازو / سه سر (M. triceps brachii) کار می کنند. اگر می خواهید به طور خاص آموزش دهید عضله ذوزنقه (ماهیچه ذوزنقه ای) ، شما باید لیفتینگ شانه را ترجیح دهید. گردن فشار دادن می تواند به عنوان آموزش هالتر و دمبل انجام شود ، اما برای مبتدیان توصیه می شود که حرکت را با فشار چند انجام دهید ، زیرا شرایط فشار مخصوص فشار دادن گردن بسیار زیاد است.

عضلات آموزش دیده

  • قسمت قدامی عضله دلتوئید (M. deltoideos)
  • بازوی بازو (M. triceps brachii)

پرس گردن با پرس نیمکت قابل مقایسه است. این ورزشکار روی نیمکت تمرینی شیب دار تقریباً 90 درجه می نشیند و پاهای او روی نیمکت دوم به اندازه شانه باز است. به منظور جلوگیری از بازگشت درد، ستون فقرات کمر تماس دائمی با پشتی را حفظ می کند و فشار دادن از پشت توخالی امکان پذیر نیست.

La سر در گسترش ستون فقرات است. دست ها عرض شانه را در زیر هالتر می گیرند بار از مولتی پرس. وزن از راهنما خارج می شود (یک شریک آموزشی حداکثر کمک می کند آموزش قدرت) و به آرامی به ارتفاع پشت قسمت هدایت می شود سر.

احتیاط: اگر وزنه تا شانه هدایت می شود ، بار را روی آن قرار دهید مفصل شانه چندین برابر افزایش می یابد از این وضعیت ، ورزشکار در مرحله متحدالمرکز وزنه را به سمت موقعیت اولیه سوق می دهد. به منظور ادامه بار مفصل آرنج تا حد ممکن پایین ، بازوها نباید حداکثر کشیده شوند. تعداد تکرارها بسته به هدف آموزش متفاوت است.