توده گردن: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است همراه با گره گردن رحم (برآمدگی گردن) رخ دهد:

علائم پیشرو

  • گره روی گردن

علائم مرتبط

  • دردناک بودن فشار
  • Febbre
  • احساس عمومی بیماری
  • دیسفاژی (اختلال بلع)

علائم هشدار دهنده (پرچم های قرمز)

  • دیسفاژی (دیسفاژی) ، مگر اینکه فارنژیت (فارنژیت) وجود دارد → فکر کنید نئوپلاسم خوش خیم یا بدخیم ، مشخص نشده (انجام آندوسکوپیک مورد نیاز است).