اسپری بینی با کورتیزون و الکل - آیا این سازگار است؟ | کورتیزون و الکل - آیا این سازگار است؟

اسپری بینی با کورتیزون و الکل - آیا این سازگار است؟

اسپری های بینی با کورتیزونمانند مواد فعال معمولاً به خوبی تحمل می شوند. عوارض جانبی به ندرت اتفاق می افتد. بسیاری از اسپری های بینی حتی بدون نسخه پزشک در دسترس هستند و می توانند به تسکین علائم یونجه آلرژیک کمک کنند تب یا آلرژی به گرد و غبار خانه.

بسیاری از افراد مبتلا در زندگی روزمره از خود می پرسند که آیا در صورت مصرف الکل در طول درمان با اسپری های بینی حاوی عوارض جانبی می تواند باشد؟ کورتیزون. در اصل می توان به این س questionال به شرح زیر پاسخ داد: به طور کلی هنگام استفاده از دارو الکل مصرف نمی شود. این امر همچنین در مورد درمان با داروهای حاوی اعمال می شود کورتیزون.

الکل می تواند باعث تشدید اثر کورتیزون و بنابراین اغلب منجر به عوارض جانبی می شود. سردرد و تهوع می تواند نتیجه باشد. اسپری های بینی حاوی کورتیزون فقط به صورت موضعی بر روی آن عمل می کنند مخاط بینی، به طوری که حتی با مصرف الکل عوارض جانبی کمتر از درمان با رخ می دهد قرص کورتیزون.

علاوه بر این ، دوز ماده فعال در چنین اسپری های بینی معمولاً بسیار کم است. با این وجود ، حتی الامکان از مصرف الکل خودداری شود. این واکنش های التهابی را تشدید می کند ، تمایل به بهبودی را کاهش می دهد و منجر به افزایش خطر عوارض جانبی می شود.

مصرف منظم به طور طبیعی خطر ابتلا را نیز افزایش می دهد کبد آسیب و بیماری های ثانویه ناشی از الکل. با این حال ، هیچ حرفی برای گفتن در برابر یک لیوان شراب در ماه برای یک موقعیت خاص وجود ندارد. اگر تحت کورتیزون درمانی هستید ، از پزشک خود بپرسید که آیا می توانید در طول درمان الکل بنوشید.

الکل پس از تزریق کورتیزون

بعد از تزریق کورتیزون ، هیچ الکلی نباید مصرف شود. تزریق معمولاً در دوزهای نسبتاً زیاد برای تصاویر بالینی جدی انجام می شود. مصرف الکل پس از تزریق کورتیزون می تواند عوارض جانبی جدی ایجاد کند.

بنابراین باید به شدت از مصرف الکل خودداری کرد. الکل می تواند باعث تشدید اثر کورتیزون و همچنین می تواند به آسیب برساند کبد. در درمان سیستمیک با کورتیزون ، خطر عوارض جانبی ناشی از مصرف الکل بسیار زیاد است.

کرم کورتیزون و الکل

در طول درمان با داروهای حاوی کورتیزون ، در صورت امکان از مصرف الکل خودداری شود. در اصل ، این امر در مورد هر نوع مصرف دارو اعمال می شود. الکل تمایل به بهبود را بدتر می کند ، باعث بروز عوارض جانبی می شود و در صورت مصرف منظم منجر به آسیب بعدی می شود.

کرم های کورتیزون یک اثر محلی دارند ، بنابراین عوارض جانبی سیستمیک بسیار کمتر از درمان با استفاده از آن است قرص کورتیزون یا تزریق با این حال ، این نیز به دوز کورتیزون و میزان آن بستگی دارد شرط شخص مورد نظر علاوه بر این ، بیماری زمینه ای فرد مبتلا نیز در تحمل خوب یا ضعیف الکل و درمان تأثیر دارد. بنابراین ، ما فقط می توانیم در این مرحله از مصرف آن توصیه کنیم. با وجود درمان موضعی با کرم های کورتیزون و مصرف الکل ، عوارض جانبی جدی بعید به نظر می رسد.