پولیپ های بینی (Polyposis Nasi): علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است حاکی از polyposis nasi (پولیپ بینی) باشد:

  • انسداد بینی تنفس (گرفتگی بینی؛ معمولاً یک طرفه).
  • Hypoosmia (کاهش توانایی برای بو).

علائم احتمالی همراه

علائم هشدار دهنده (پرچم های قرمز)

  • انسداد بینی یک طرفه فکر کنید: پولیپ آنتروکوانال (سینوس فک بالا: سینوس فک بالا): معمولاً یک طرفه است و به صورت منفرد اتفاق می افتد. از طریق باز شدن سینوس فک بالا به سبک طولانی و به داخل حلق مینشیند. در آنجا به یک عمل جراحی پولیپ واقعی تبدیل می شود
  • انسداد یک طرفه بینی: پولیپ (نه به رنگ صورتی یا خاکستری لعاب دار ، بلکه قرمز روشن است ؛ در معاینه / لمس آن به سرعت خونریزی می کند) + خونریزی + ترشح احتمالی مضر (بوی بد) → فکر کنید: نئوپلاسم بدخیم