پولیپ های بینی (Polyposis Nasi): تاریخچه پزشکی

سابقه خانوادگی

 • آیا خانواده شما به طور مکرر دچار عفونت یا آلرژی در دستگاه تنفسی فوقانی هستند؟

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

 • آیا متوجه انسداد تنفس بینی می شوید؟ اگر بله ، یک طرفه یا دو جانبه؟
 • آیا ترشحاتی از بینی شما جریان دارد؟
 • آیا ترشحاتی از پشت گلو جریان دارید؟
 • آیا متوجه بدتر شدن حس بویایی خود شده اید؟
 • آیا در ناحیه گونه ها یا پیشانی خود درد یا احساس فشار دارید؟
 • آیا درد صورت دارید؟
 • آیا سردرد دارید؟
 • آیا سرفه می کنید؟
 • آیا گرفتگی صدا دارید؟
 • گلو درد دارید؟
 • آیا در ناحیه دندان و پریودنتوس ناراحتی دارید؟
 • آیا با حالت خم به جلو درد افزایش می دهید؟
 • آیا از سردرد رنج می برید؟
 • تب داری؟
 • آیا احساس بیماری شدید دارید؟
 • چه مدت علائم را داشته اید؟
 • آیا قبلاً در دوازده ماه گذشته این شکایات را داشته اید؟ آیا در این بین بهبود شکایات را مشاهده کرده اید؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

self anamnesis شامل. anamnesis دارو