پسوریازیس ناخن: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند ناشی از پسوریازیس ناخن (پسوریازیس ناخن) نیز باشد:

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • وابستگی الکلی
  • اعتیاد به مواد مخدر
  • استعفا
  • انزوای اجتماعی

سیستم اسکلتی عضلانی و بافت همبند (M00-M99)

  • محدودیت های حرکتی به دلیل درد مفصل