انگیزه: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

انگیزه افراد را به سمت عمل سوق می دهد و به آنها انرژی ذهنی و عاطفی می دهد تا ایده ها را انجام دهند. این بخشی جدایی ناپذیر از تصمیم گیری و اجرای تصمیمات انسانی است. بنابراین ، بین فردی نیز تأثیر می گذارد فعل و انفعالات و تشکیل گروههای بزرگتر از مردم.

انگیزه چیست؟

انگیزه افراد را به سمت عمل سوق می دهد و به آنها انرژی ذهنی و عاطفی می دهد تا ایده ها را انجام دهند. اصطلاح انگیزه شامل دو معنی است. در یک رابطه علی و معلولی با توجه به عملکرد انسان ، انگیزه مخفف انگیزه است. این انگیزه ها یا انگیزه ها در کنار هم انگیزه یک عمل یا نگرش ذهنی را تشکیل می دهند. علاوه بر این ، اصطلاح انگیزه شامل حالات عاطفی انسانی مانند انگیزه ، انگیزه ، نظم و علاقه به عمل است. انگیزه در اینجا به معنای میزان آمادگی برای این یا آن عمل است. این آمادگی از ساختار ذهنی و جسمی ناشی می شود و با توجه به پارامترهای ذکر شده قبلی متفاوت است. هر عملی برای انجام آن هم به انگیزه و هم به انگیزه درونی احتیاج دارد. مکاتبه دوم انگیزه ، اشتیاق به عمل ، برای مکاتبات انسان با محیط کاملاً ضروری است.

کارکرد و وظیفه

انگیزه برای فعالیت انسان از اهمیت اساسی برخوردار است. اقدامات افراد در بین خود یا در انزوا همیشه برای ادامه کار به نوعی رانندگی نیاز دارد. انگیزه شبیه رانش در حرکت حرکتی است. بدون تکانه اولیه ، جسم بی حرکت باقی می ماند. اعمال انسان نیز به همین صورت است. باید یک نکته وجود داشته باشد احتراق در اندیشه انسان ، اراده یا آرزوی فرد برای پیگیری عملی است. به این ترتیب انگیزه انسان را هل می دهد و به اجرای بازی های فکری ذهنی کمک می کند. بر این اساس ، انسان برای فعالیت در جهان به انگیزه کافی بستگی دارد. خواه انگیزه های زنده ماندن مانند گرسنگی ، تشنگی ، اصرار به ادرار کردن یا تولید مثل را می توان انگیزه مورد اختلاف دانست. با این حال ، به نظر می رسد یقین است که این نیازهای ضروری در روان انسانها عمیقاً لنگر انداخته شده و حداقل بر انگیزه آنها تأثیر می گذارد. فرایندهای اجتماعی یا خصوصی را می توان از طریق انگیزه شروع یا ادامه داد. همزیستی انسان ، عملکرد خود را مدیون نوعی انگیزه جمعی است. تمایل همه به مشارکت در فضای خانوادگی ، اجتماعی یا مدنی پیش شرط اساسی موفقیت انجمن های اجتماعی است. در عین حال ، انجمن های اجتماعی باید اطمینان حاصل کنند که انگیزه اعضای آن کاهش نمی یابد. به این ترتیب ، فرد به موفقیت انجمن اجتماعی کمک می کند. از طرف دیگر انجمن اجتماعی باید رضایت و اشتیاق فرد برای کار را در ذهن داشته باشد. بر این اساس ، انگیزه فقط یک فرد نیست شرط. اتحادهای انسانی ، به عنوان یک مجموعه ، می توانند به همان اندازه انگیزه داشته باشند یا بی انگیزه باشند. انگیزه ها نیز باعث برانگیختن نگرش های سیاسی یا عقیدتی می شوند. به عنوان مثال ، اعمال ممکن است "انگیزه سیاسی" داشته باشند. بنابراین ، انگیزه خصوصی به یک کل بزرگتر منتقل می شود که از چارچوب شخصی حذف می شود. بنابراین ، انگیزه سیاست عمومی را نیز تعیین می کند ، زیرا بازیگرانی مانند بنگاه ها ، احزاب سیاسی یا انجمن های مدنی و همچنین اشخاص با انگیزه هدایت می شوند.

بیماری ها و بیماری ها

در ارتباط با انگیزه ، برخی مشکلات برای افراد بوجود می آیند. تعداد کمی از افراد از بی حالی رنج می برند زیرا انگیزه زندگی روزمره خود را از دست داده اند. کسانی که بی انگیزه هستند غالباً تجربه شدیدی را پشت سر خود دارند. این نه تنها لذت زندگی را مهار می کند ، بلکه تمایل به انجام کاری را نیز مهار می کند. در چنین مواردی ، مهم است که تجربه را پردازش کنید و اجازه ندهید شخص به یک مارپیچ رو به پایین کشیده شود. افراد دیگر به طور طبیعی دارای سطح انگیزه ، اشتیاق یا پایین تر هستند غلظت. آنها به سرعت خسته می شوند و در کارهای طولانی مدت استقامت ندارند. به همین دلیل ، افراد بدون انگیزه نیز کنار آمدن در دنیای کار دشوار هستند. غلظت تمرینات می تواند باعث بهبود در این مورد شود شرط. عدم انگیزه می تواند به راحتی رهبری به افسردگی، عقب نشینی و انزوای اجتماعی در طولانی مدت. هر عملی بی معنی به نظر می رسد. فرد دیگر از در خارج نمی شود و به سختی علاقه ای به محیط خود پیدا می کند. حداقل این که بدن از ابتلا به سلامتی رنج می برد. افراد بی انگیزه ورزش کمتری انجام می دهند ، کمتر به ورزش آنها توجه می کنند رژیم غذایی و تلاش ذهنی را اتلاف وقت بدانید. آنها کم کم تسلیم غفلت می شوند. پس از یک نقطه خاص ، توسعه اغلب غیرقابل برگشت است. بر این اساس ، زیر س questionال بردن از خود و مبارزه با خلق و خوی منفی نهفته ، مهم است. به همین ترتیب ، داشتن انگیزه بیش از حد سالم نیست. افراد با انگیزه زیاد اغلب تحت تنش هستند ، بیش از حد سریع می خواهند و روحیه اساسی ناآرام خود را به دوش همدیگر می گذارند. افرادی که بیش از حد انگیزه بالایی دارند خیلی سریع عواقب احتمالی اعمال خود را از دست می دهند. او بدون در نظر گرفتن عواقبش زودرس اقدام می کند. انگیزه بیش از حد یک شرکت کننده اغلب منجر به موقعیت هایی می شود که می تواند تشدید شود. خواه موضوع مسابقات ورزشی باشد و یا بحث های بین فردی ، افراد با انگیزه بیش از حد معمول تمایل به برخورد شدید و نامتناسب دارند معیارهای. این تنش درونی نه تنها بر روابط بین فرد و دنیای خارج او تأثیر می گذارد. همچنین به قانون اساسی منتقل می شود. انگیزه بیش از حد ، تنش و بی قراری می تواند شرایط پزشکی مخربی را تحریک کند ، مانند قلب مرض، فشار خون بالا و سکته می کند. طلسم های دائمی بدن مختل می شود خون گردش و سیستم عصبی. این باعث می شود که بدن در معرض حملات ناگهانی در ناحیه مستعد قرار گیرد قلب و مغز.