آزمایشگاه های خرد | آمیتریپتیلین

آزمایشگاه های میکرو

علاوه بر این آمیتریپتیلین آزمایشگاه های میکرو فرم دوز خاصی از دارو را نشان نمی دهد اما نام شرکت دارویی است که داروهای متعددی از جمله آمیتریپتیلین را تولید می کند. 50 قرص روکش دار آمیتریپتیلین آزمایشگاه های میکرو 10 میلی گرمی 12 یورو خوب است ، در صورت ارائه نسخه خصوصی فقط 5 یورو در هر نسخه.

ویژگی های خاص

با آمیتریپتیلین، لازم به ذکر است که اثر بلند کردن روحیه فقط پس از اثر تقویت کننده رانندگی رخ می دهد و بنابراین بیماران خودکشی پس از این دارو بیشتر در معرض خطر هستند. بنابراین لازم است قبل از استفاده از دارو ، س askال کنید که آیا افکار خودکشی وجود دارد؟