متفورمین و الکل | متفورمین

متفورمین و الکل

اگر مصرف می کنید متفورمین، مصرف بیش از حد الکل خطرات زیادی را به همراه دارد که باید جدی گرفته شود. یک نکته به خصوص مهم این است که بسیار سریعتر از مصرف دارو الکل می شوید. درصورتی که با مصرف الکل کافی باشد نادیده گرفتن نکته بسیار آسان است.

دارو اثر خود را از دست نمی دهد ، اما به شدت الکل را افزایش می دهد. غیر معمول نیست مسمومیت الکلی وقتی رخ می دهد متفورمین کاربران مصرف الکل را تحت کنترل ندارند. با این حال ، نوشیدن مقدار کمی الکل معمولاً مشکلی ندارد.

لازم به ذکر است که مردان می توانند تقریباً دو برابر زنان بنوشند. نه تنها اثر الکل تشدید می شود ، بلکه می تواند منجر به عوارض بعدی شود. در واقع خطر وجود دارد لاکتات اسیدوز، که در بالا توضیح داده شد ، و خطر افت قند خون ، که در صورت عدم درمان سریع ، می تواند به طور جدی خطرناک باشد.