درد متاتارس (Metatarsalgia): دارو درمانی

اهداف درمانی

  • کاهش درد و بنابراین تحرک افزایش می یابد.
  • یافتن تشخیص

توصیه های درمانی

یادداشتهای بعدی

  • در مطالعه ای با برچسب باز تک مرکز ، 15 زن تحت درمان قرار گرفتند اسید هیالورونیک پرکننده (تزریق 20 میلی گرم در میلی لیتر اسید هیالورونیک و 3 میلی گرم در میلی لیتر لیدوکائین) فرمول زیر تزریق شد متاتارسال سر در یک جلسه واحد. در نتیجه ، زنان کمتر گزارش دادند یا خیر درد هنگام پوشیدن High Hills ؛ در کل می توان کفش ها را بیشتر پوشید. محدودیت ها: تعداد کم بیمار و هیچ گروه کنترل.