مننژیوم: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است توسط مننژیوم ایجاد شود:

نئوپلاسم ها - بیماری های تومور (C00-D48)

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • اختلالات عاطفی (اختلالات خلقی)
  • افسردگی
  • صرع (تشنج)
  • ادم مغزی (تورم مغز؛ ادم پری فوکال).
  • اختلال شناختی (اختلال حافظه)

بیشتر

  • عوارض حین جراحی - آسیب به دیگران مغز مناطق.