ملاتونین: فعل و انفعالات

زیرا ملاتونین متابولیزه می شود در درجه اول توسط CYP1A آنزیم ها، ممکن است با آن تعامل داشته باشد داروهای که توسط CYP1A متابولیزه یا مهار می شوند.

مهار کننده های CYP1A شامل استروژن ها در شکل داروهای ضد بارداری و درمان جایگزینی هورمون (او) یا ضد افسردگی فلووکسامین. استفاده همزمان از ملاتونین با مهار کننده های CYP1A منجر به بیش از حد ملاتونین می شود. نیکوتین سو abuse استفاده ، به نوبه خود ، کاهش می یابد ملاتونین سطوح.