التهاب غده پستانی (ورم پستان): درمان جراحی

سفارش 1

  • برش (برش) و ضد برش با قرار دادن فلپ - هنگامی که انجام می شود آبسه شکل گرفته است.
  • همچنین توسط سونوگرافی پستانی هدایت می شود آبسه پنچر شدن در صورت لزوم موارد منع مصرف: مشکوک به سرطان پستان التهابی /سرطان پستان؛ آبسه های کاملاً پذیرفته شده (موارد منع مصرف نسبی).

مزایای سونوگرافی پستان (سونوگرافی پستان) سوراخ شدن آبسه هدایت شده:

  • می تواند به صورت سرپایی انجام شود ، بنابراین تغذیه با شیر مادر می تواند در محیط خانه ادامه یابد.
  • تهاجم کم (عمومی نیست) بیهوشی ضروری؛ درمان آنتی بیوتیکی وریدی نیز قابل توزیع است).
  • درد کم (نیاز کم به مسکن /داروهای ضد درد).
  • نرخ پایین شکست درمان و عود (5٪ <).
  • شیردهی حتی در بارداری های بعدی نیز بی تأثیر است.