التهاب غده پستانی (ورم پستان): پیشگیری

برای جلوگیری از ورم پستان، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

پروفیلاکسی عود در ورم پستان (التهاب ماستیت در نفاس)

  • بهداشت شیردهی
  • مراقبت از نوک پستان
  • موقعیت های مختلف شیردهی
  • روش تغذیه با شیر مادر با هدف تخلیه هر دو پستان.

پروفیلاکسی عود در ورم پستان (غیر التهاب چشم) (ورم پستان در خارج از بارداری یا نفاس)

  • ترک سیگار
  • پیشگیری از آسیب دیدگی
  • درمان مداوم