التهاب غده پستانی (ورم پستان): آزمایشات تشخیصی

تشخیص ورم پستان معمولاً بر اساس تاریخ ساخته می شود و معاینهی جسمی.

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی، و واجب تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • سونوگرافی پستانی (معاینه سونوگرافی پستان ؛ سونوگرافی پستان) - برای مشکوک به ورم پستان (التهاب غدد پستانی در دوره نفاس) ، کارسینومای التهابی پستان (سرطان پستان با قرمزی پوست پستان و تورم پستان به دلیل نفوذ در لنفاوی) [Mastitis puerperalis: شل شدن التهابی ("مربوط به التهاب") در ناحیه آسیب دیده بافت پستان ؛ آبسه پستانی (حفره چرکی در پستان): ضایعات فضا اشغال شده به آرامی با لبه غنی از پژواک (کپسول آبسه) - حفره آبسه اکو داخلی ضعیف از نظر پژواک را نشان می دهد]
  • ماموگرافی (اشعه ایکس معاینه پستان پس از اتمام آنتی فلوژیستیک درمان/ درمان التهابی) - در صورت مشکوک بودن به کارسینومای پستان.
  • تصویربرداری رزونانس مغناطیسی از پستان (MRI پستان) - در موارد باکتریایی ورم پستان، کارسینومای التهابی پستان و بیماری پیج.