یائسگی مردان ، آندروپوز: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

ناهنجاری های مادرزادی ، ناهنجاری ها و ناهنجاری های کروموزومی (Q00-Q99).

 • سندرم کلاینفلتر - اختلال ژنتیکی با وراثت بیشتر پراکنده: انحراف عددی کروموزومی (آنوپلوئیدی) از جنس کروموزوم (ناهنجاری گنوزومی) فقط در پسران یا مردان رخ می دهد. در اکثر موارد با یک کروموزوم X فوق العاده مشخص شده است (47 ، XXY). تصویر بالینی: هیپوپلازی بزرگ و قد و بیضه (بیضه کوچک) ، ناشی از هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک (اختلال عملکرد غدد جنسی). معمولاً خود به خود بلوغ ، اما پیشرفت بلوغ ضعیف است.
 • رمزنگاری - بیضه غایب ، نزول بیضه ناقص (بیضه مغبنی ، بیضه کشویی ، بیضه آویز ، خارج رحم بیضه).

بیماری های غدد درون ریز ، تغذیه ای و متابولیکی (E00-E90).

 • هموکروماتوز (اهن بیماری ذخیره سازی) - بیماری ژنتیکی با وراثت اتوزومی مغلوب با افزایش رسوب آهن در نتیجه افزایش آهن غلظت در خون با آسیب بافتی.
 • هیپوگنادیسم هایپرگونادوتروپیک (اختلال عملکرد غدد جنسی در ارتباط با افزایش گنادوتروپین ها) به دلیل آسیب بیضه (آسیب بیضه)
 • هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک (کاهش عملکرد غدد جنسی در ارتباط با کاهش گنادوتروپین ها ؛ به عنوان مثال ، سندرم کالمن ؛ ایدیوپاتیک).
 • هیپرپرولاکتینمی - افزایش غیر فیزیولوژیکی در پرولاکتین سطوح.
 • سندرم کالمان (مترادف: سندرم olfactogenital): اختلال ژنتیکی است که می تواند به صورت پراکنده رخ دهد ، و همچنین به صورت اتوزومال غالب ، اتوزوم مغلوب و مغلوب X- پیوند می یابد. مجموعه علائم هایپو یا آنوسمیا (کاهش به حس غایب بو) در رابطه با هیپوپلازی بیضه یا تخمدان (رشد معیوب بیضه یا تخمدان، به ترتیب)؛ شیوع (فراوانی بیماری) در مردان 1: 10,000،1 و در زنان 50,000: XNUMX،XNUMX.

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

 • عفونت HIV در کودکی

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

 • سوء مصرف مواد
 • ضایعات مغزی در ناحیه sella turcica - منطقه استخوانی که در آن غده هیپوفیز (غده هیپوفیز) قرار دارد

سیستم ادراری ادراری (کلیه ها ، دستگاه ادراری - اندام های جنسی) (N00-N99).

آسیب ها ، مسمومیت ها و عواقب دیگر دلایل خارجی (S00-T98).

بیشتر

 • ورزش های استقامتی بیش از حد