کوریومننژیت لنفاوی: درمان دارویی

اهداف درمانی

  • تسکین علائم
  • اجتناب از عوارض

توصیه های درمانی

  • خاص وجود ندارد درمان.
  • درمان علامتی
  • دوره های Beischweren ممکن است برای پشتیبانی از عملکردهای حیاتی نیاز به مراقبت های پزشکی فشرده داشته باشند (گردش، تنفس)
  • پیشگیری از عفونت های ثانویه (آنتی بیوتیک ، یعنی آنتی بیوتیک) درمان).
  • همچنین به بخش «بیشتر درمان".