بازسازی ریه

آیا ریه ها می توانند بازسازی شوند؟

ریه ها مستقیماً از طریق تنفس به دنیای بیرون متصل می شوند. این باعث می شود آنها در برابر تأثیرات مضر محیطی مستعد شوند. دود سیگار و دود اگزوز می تواند عوارض خود را بر روی بافت حساس وارد کند. اما عفونت با باکتری ها یا ویروس ها نیز به شکل سلول های ریه آسیب دیده یا تخریب شده اثر خود را بر روی ریه ها باقی می گذارد.

چه چیزی به ریه ها برای بازسازی کمک می کند؟

برای یافتن پاسخ به این، ابتدا لازم است بدانیم: ریه ها چگونه بازسازی می شوند؟

محققان کشف کرده اند که سلول های بنیادی نقش اساسی در بازسازی ریه دارند. اینها سلولهایی هستند که در حالت اولیه خود هستند. آنها می توانند به طور نامحدود تکثیر شوند، در صورت نیاز به انواع سلول های تمایز یافته تبدیل شوند و بنابراین جایگزین سلول های معیوب شوند.

با این حال، در مورد آسیب دائمی، به عنوان مثال به دلیل چندین سال سیگار کشیدن شدید، فرآیند تجدید دیگر به درستی عمل نمی کند. سپس بافت ریه به اشتباه بازسازی می شود. این می تواند منجر به بیماری هایی مانند COPD یا فیبروز ریوی شود.

نقطه شروع: انسداد مسیر سیگنالینگ

برای مثال، این نشان داد که مسیرهای سیگنالینگ خاصی که بازسازی بافت را کنترل می کنند در فیبروز ریوی مختل می شوند. دانشمندان این را نقطه شروعی برای اشکال جدید درمان می دانند. آزمایش‌ها نشان داده‌اند که مسدود کردن مسیر سیگنالینگ Wnt ممکن است در فیبروز ریوی مفید باشد.

نقطه شروع: سلول های بنیادی مصنوعی

نقطه شروع دیگر سلول های بنیادی پرتوان القایی (سلول های iPS) هستند. اینها سلولهای بنیادی مصنوعی هستند:

سلول های بنیادی تولید شده مصنوعی را می توان برای بیماران فردی نیز مدل سازی کرد. برای این منظور، دانشمندان از سلول های بیمار مربوطه برای برنامه ریزی مجدد استفاده می کنند.

کمک به بازسازی سریع: سیگار را ترک کنید

هر فردی همچنین می تواند خودش کاری انجام دهد تا به بازسازی ریه های خود کمک کند. این مهم شامل استنشاق تا حد امکان کمتر مواد مضر است تا فرآیند حساس بازسازی را مختل نکند.

ریه چقدر به بهبودی نیاز دارد؟

مدت زمانی که ریه ها پس از آسیب به بازسازی نیاز دارند، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. مدت زمان به عنوان مثال به سن و عادات سبک زندگی بستگی دارد.

بنابراین، کسانی که سیگار را ترک می کنند می توانند به طور موثری از بازسازی ریه های خود حمایت کنند و بهبود عملکرد ریه را تسریع کنند.

نتیجه

به طور کلی، ریه ها نسبت به بسیاری از اندام های دیگر به زمان بیشتری برای بازسازی نیاز دارند. با این حال، برخلاف تصور رایج قبلی، مطمئناً می تواند خود را درمان کند. یافته‌های تحقیقاتی جدید و رویکردهای درمانی، و همچنین اقدامات خودمان – بالاتر از همه، ترک سیگار – می‌تواند به این امر کمک کند.