هموگلوبین پایین: این به چه معناست

هموگلوبین خیلی کم: چه معنایی برای بدن دارد

توانایی خون ما برای حمل اکسیژن به میزان هموگلوبین بستگی دارد. اگر هموگلوبین پایین باشد، در نتیجه مولکول های اکسیژن کمتری به بدن می رسد. این می تواند خود را با علائم زیر نشان دهد:

  • ضعف در عملکرد
  • خستگی
  • تنگی نفس (تنگی نفس)
  • رنگ پریدگی به خصوص غشاهای مخاطی
  • تپش قلب (تاکی کاردی)
  • سرگیجه ، سبکی سر

با این حال، همه این علائم شکایات بسیار عمومی هستند که می توانند در زمینه بسیاری از بیماری های دیگر نیز رخ دهند. بنابراین، وقوع آنها لزوماً به معنای پایین بودن سطح Hb نیست.

چه زمانی مقدار هموگلوبین خیلی پایین است؟

هموگلوبین بسیار پایین: علل

زمانی که مقدار Hb خیلی پایین باشد، در پزشکی به آن کم خونی نیز می گویند. همه چیز در مورد علل احتمالی کم خونی را می توانید در مقاله کم خونی مطالعه کنید.

هموگلوبین خیلی کم: بعد چه اتفاقی می افتد؟

اگر مقدار هموگلوبین خیلی پایین باشد، پزشک باید علت کم خونی را پیدا کند. برای انجام این کار، او به مقادیر آزمایشگاهی دیگری نیاز دارد، به عنوان مثال میانگین هموگلوبین سلولی (MCH) یا میانگین حجم جسمی (MCV).

وقتی مشخص شد که چرا هموگلوبین خیلی پایین است، می توان آن را درمان کرد و بنابراین مقدار هموگلوبین به حالت عادی برمی گردد. اگر افت Hb بسیار ناگهانی و شدید باشد، ممکن است نیاز به واحدهای خون باشد.