متاستازهای کبدی در سرطان پستان | عود سرطان پستان

متاستازهای کبدی در سرطان پستان

A سرطان پستان عود به شکل متاستاز اغلب در کبد. مجرد کوچک متاستازها اغلب بدون علامت باقی می ماند ، فقط یافته های متعدد یا گسترده باعث ایجاد علائم می شود. صفرا استاز می تواند باعث زردی پوست و چشم شود که اغلب با خارش شدید همراه است.

تشکیل مایع شکمی (آسیت) نیز در مراحل پیشرفته امکان پذیر است کبد شکست می تواند رخ دهد متاستازها معمولاً می تواند توسط آنها به وضوح تجسم شود سونوگرافی، CT یا MRT. گزینه های درمانی متعددی امکان پذیر است ، از جمله برداشتن جراح کوچک متاستازها، جراحی رادیویی ، شیمی درمانی، آیسینگ یا شیمی آمبولیزاسیون. با این حال ، در بیشتر موارد ، این روش ها به بهبود کیفیت زندگی و طولانی شدن زمان بقا کمک می کند و شفا اغلب دیگر امکان پذیر نیست.