Lichen Sclerosus: پیشگیری

جلوگیری از لیکن اسکلروسوس نیاز به توجه به کاهش فرد دارد عوامل خطر برای تحریک بیماری

رفتاری عوامل خطر برای تحریک بیماری

  • اثرات خراشیده شدن و خراشیدن به دلیل لباس خیلی تنگ.

دارو

عوامل پیشگیری (عوامل محافظتی)