آلرژی لاتکس: معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

  • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ به علاوه:
    • بازرسی (مشاهده) از پوست، غشاهای مخاطی و صلبیه (قسمت سفید چشم).
  • بررسی سلامت