کم کاری تیروئید: دلایل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

در نهفته (تحت بالینی) کم کاری تیروئید، اختلال عملکرد خفیف وجود دارد غده تیروئید. تیروئید هورمون fT3 و fT4 در خون در غلظت های طبیعی ، در حالی که TSH (هورمون محرک تیروئید)> 4 mU / l است.

شایع ترین علت کم کاری تیروئید خود ایمنی است تیروئیدیت (به زیر مراجعه کنید)

علل (علل)

علل بیوگرافی

  • بار ژنتیکی / بیماری
    • تیروئید خارج رحمی - محل تشریحی آن غده تیروئید در جای اشتباه
    • جهش گیرنده های هورمونی
  • عوامل هورمونی - جهش گیرنده های هورمونی.

علل رفتاری

  • تغذیه
    • کمبود ید - مردم در مناطق کمبود ید در اروپا بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند

علل مرتبط با بیماری

دارو

رادیوتراپی