کاج اروپایی

گیاه ساقه

Pinaceae ، کاج اروپایی.

داروی دارویی

کاج اروپایی ترپتین PH (تربینتینا laricina PH): سقز لارش مومیایی (PH) است که با ضربه زدن به ساقه های آسیاب بدست می آید.

آماده سازی

  • Laricis Sumatum Extractum
  • Unguentum resinosum PH

اثرات

  • گردش خون را تقویت می کند
  • منتظر
  • ضد عفونی

زمینه های برنامه

  • شکایات روماتیسمی ، شکایات عصبی.
  • آب مروارید ، سرد است
  • آبسه

مقدار مصرف

برای استنشاق، چند قطره در گرم قرار دهید آب و بخارات را استشمام کنید. برای استفاده خارجی ، آماده سازی مایع یا نیمه جامد استفاده کنید.

موارد منع مصرف

برای استنشاق: التهاب حاد اندام های تنفسی.

عوارض جانبی

حساسیت