آرتروز زانو (گون آرتروز): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند در اثر گونارتروز (آرتروز زانو) ایجاد شود:

سیستم اسکلتی - عضلانی و بافت همبند (M00-M99).

  • آرتروز (التهاب مفاصل)
  • محدودیت حرکت
  • سوposاستفاده های مفصلی
  • انقباضات - کوتاه شدن دائمی عضلات با محدودیت مفصلی در نتیجه.
  • مچ پا آرتروز، همان طرف (در همان طرف) در 31٪ موارد با گونارتروز.

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • بی خوابی (اختلالات خواب)

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی که در جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند (R00-R99)

  • درد مزمن