مفصل زانو: عملکرد، آناتومی و بیماری ها

مفصل زانو چیست؟

زانو ساختاری چند بخشی است که از استخوان، غضروف، ماهیچه ها، تاندون ها و رباط ها تشکیل شده است. وقتی از مفصل زانو صحبت می کنیم (جنس articulatio)، به طور دقیق به معنای استخوان های مجاور، غضروف و کپسول نگهدارنده مفصل است. در واقع، مفصل زانو از دو مفصل تشکیل شده است: مفصل کشکک (مفصل استخوان ران، articulatio femoropatellaris) بین استخوان ران و کشکک، و مفصل پوپلیتئال بین استخوان ران و درشت نی (مفصل استخوان ران، articulatio femorotibialis).

استخوان

سه جزء استخوانی مفصل زانو شامل استخوان ران، کشکک و درشت نی است، اما نازک نی. در مجموع شش سطح مفصلی در اینجا نزدیک به هم قرار دارند: کشکک، سه سطح استخوان ران و دو سطح استخوان درشت نی.

غضروف

انتهای استخوان ران و تیبیا (کندیل) توسط غضروف مفصلی (غضروف هیالین) پوشیده شده است. بین این دو استخوان دو دیسک غضروفی به نام منیسک (فیبرو غضروف) قرار دارد. پشت کشکک نیز با غضروف پوشیده شده است.

کپسول مفصلی

با وجود مجاورت فضایی، استخوان ران (فمور) و استخوان ساق پا (درشت نی) فقط در چند مکان مستقیماً به هم می رسند. سر مفصل نسبتاً شل در حفره قرار می گیرد و بنابراین به رباط های متعددی (رباط ها) برای محافظت از زانو در برابر دررفتگی نیاز دارد. اگرچه اینها مستقیماً در فضای مفصلی زانو قرار ندارند، اما برای عملکرد آن بسیار مهم هستند. از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

تعدادی تاندون در نزدیکی مفصل زانو برای انتقال نیرو ضروری است:

 • تاندون کشکک
 • تاندون دوسر بازویی
 • تاندون چهارسر ران

عضلات متعددی (مانند عضلات همسترینگ و تیبیا) به مفصل زانو متصل می شوند. در زیر کاسه زانو و کنار مفصل زانو بورس هایی وجود دارد که اصطکاک بین پوست، تاندون ها، ماهیچه ها و رباط ها را با استخوان کاهش می دهد. مفصل زانو از شریان ها و اعصاب تامین می شود و مجهز به غدد لنفاوی است.

عملکرد مفصل زانو چیست؟

مفصل زانو در کجا قرار دارد؟

مفصل زانو اتصال مفصلی بین قسمت بالایی و پایینی ساق پا است.

مفصل زانو چه مشکلاتی می تواند ایجاد کند؟

مفصل زانو و ساختارهای اطراف آن مستعد آسیب های متعدد، التهاب و فرآیندهای دژنراتیو (ساییدگی و پارگی) هستند.

آسیب های تروماتیک رایج به مفصل زانو عبارتند از:

 • کوفتگی (کوفتگی): رباط ها، غضروف، استخوان، ماهیچه و پوست در اثر ضربه، ضربه، ضربه یا افتادن کبود می شوند.
 • کرنش (اعوجاج): پارگی های ریز در بافت به دلیل کشش بیش از حد.
 • پارگی کپسول/رباط: نتیجه یک فشار شدید. در مورد رباط های قوی، لنگر زدن آنها به استخوان معمولاً پاره می شود (خراش استخوان).
 • پارگی مینیسک
 • دررفتگی: سطوح مفصلی پس از چرخش زیاد دیگر به درستی نمی ایستند. اغلب توسط رباط های شل مورد علاقه. معمولاً با پارگی رباط یا کپسول همراه است.

فرآیندهای التهابی که می توانند زانو را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از:

 • التهاب استخوان (استئوتیت، استئومیلیت).
 • التهاب مفاصل (آرتریت): روماتیسم، نقرس (هیپراوریسمی)
 • التهاب بورس (بورسیت)
 • التهاب مخاط مفصلی (سینوویت)
 • تندوسینوویت (التهاب غلاف تاندون)