این برای نوزادان و کودکان نوپا بسیار خطرناک است | ویروس کرونا - چقدر خطرناک است؟

این برای نوزادان و کودکان نوپا بسیار خطرناک است

نوزادان و کودکان نوپا میزان عفونت کمتری دارند. دلیل دقیق این امر مشخص نیست. با این حال ، می توان گفت که حتی در میان کودکان آلوده میزان مرگ و میر بسیار کمتر از بزرگسالان است.

میزان مرگ و میر نوزادان و نوزادان 0٪ است. بنابراین هنوز در این گروه سنی هیچ گونه مرگ و میر مشاهده نشده است. به طور کلی ، افراد مسن بیشتر نشان دهنده یک گروه خطر هستند ، که اغلب در ارتباط با سایر شرایط از قبل است. چنین شرایط قبلی از قبیل COPD or آترواسکلروز در نوزادی رخ نمی دهد