هزینه ژیمناستیک ستون فقرات توسط صندوق پول پرداخت می شود؟ | ژیمناستیک ستون فقرات

هزینه ژیمناستیک ستون فقرات توسط صندوق پول پرداخت می شود؟

در برنامه عموم سلامت بیمه معمولاً حمایت از دوره های پیشگیرانه ارتقا health دهنده سلامت یا تأمین مالی کامل آنها است. با این حال ، این تنها در صورتی اعمال می شود که بیمار به طور منظم در دوره شرکت کرده باشد و دوره از شرایط عمومی دوره پیشگیری شناخته شده ، مانند ژیمناستیک ستون فقرات برخوردار باشد. خود را مطلع کنید! مقداری سازگاری استودیوها همکاری های خاصی را با برخی از افراد توسعه داده اند سلامت در صورت لزوم ، شرکت های بیمه و دوره های برگشتی یا عضویت را می توان به طور نسبی پرداخت کرد.

پیلاتیز

پیلاتیز نوعی ژیمناستیک است که معمولاً توسط سلامت شرکت های بیمه. شما خود را تقویت می کنید سیستم ایمنی بدن، تو تنفس و بیش از همه عضلات کل بدن شما. این مورد درست همانند ژیمناستیک ستون فقرات است که در صورت تحقق برخی شرایط ، شرکت بیمه سلامت می تواند هزینه های یک پیلاتیز متناسب یا کاملاً دوره ای. پیش نیاز اساسی دوباره شرکت منظم و به عنوان مثال آموزش مناسب استاد دوره است.

فیزیوتراپی برای کمردرد

اگر مشکلات یک بیمار در گروه درمانی حل نشود ، اگر درمان فردی برای درمان بهینه لازم باشد ، یا در سایر موارد مانند بعد از حادثه یا جراحی ، بیمار کمر درد فیزیوتراپی تجویز می شود. در اینجا ، مشکلات بیمار می تواند به صورت جداگانه با استفاده از تکنیک های درمانی یا از طریق ورزش فعال ، مشابه ژیمناستیک ستون فقرات ، برطرف شود. در درمان استفاده می شود: اطلاعات جامع در مورد این موضوع را می توان در مقالات یافت:

  • تکنیک هایی از درمان دستی برای تحرک مفاصل
  • ماساژ یا اصطکاک برای درمان بافت های نرم مانند عضلات
  • فیزیوتراپی در برابر کمردرد
  • کمردرد - نه با کمر قوی