آیا می توان در دوران شیردهی آن را مصرف کرد؟ | دزوژسترل

آیا می توان در دوران شیردهی آن را مصرف کرد؟

زنانی که شیرده هستند به طور کلی باید از روش های پیشگیری از بارداری غیر هورمونی استفاده کنند. با این حال ، مینی پیل روش انتخاب است. دزوگسترل بنابراین می تواند در دوران شیردهی نیز استفاده شود.

اگرچه مقدار کمی از ماده فعال در آن جذب می شود شیر مادر، هیچ تاثیری در رشد و نمو کودکان مشاهده نشده است. در مقایسه با داروهای ترکیبی ، تولید خالص تحت تأثیر مصرف خالص قرار نمی گیرد دزوژسترل آماده سازی این داروها نباید زودتر از شش هفته پس از زایمان مصرف شوند. مادران پرستار باید قبل از مصرف هر نوع دارو با جزئیات با پزشک خود مشورت کنند. همه چیز در مورد: شیردهی