آیا می توان گیاهخوار / گیاهخوار بود؟ | روش Logi

آیا می توان گیاهخوار / گیاهخوار بود؟

تغذیه وگان از غذای حیوانی کاملاً اجتناب می کند و بنابراین معمولاً غنی از کربوهیدرات است ، شبیه به تغذیه گیاهخواران. در اینجا با این وجود امکاناتی برای انجام وجود دارد روش Logi گیاهخوار یا گیاهخوار پس از اصل کم کربوهیدرات. این به عنوان مثال کار می کند اگر تأمین کنندگان پروتئین مانند محصولات لبنی با غذاهای حاوی سویا جایگزین شوند.

توفو ، ماست سویا ، نخود مرغ و جلبک یا جوانه غذاهایی هستند که بسیاری از مواد مغذی با ارزش را فراهم می کنند و کاملاً در آن جای می گیرند روش Logi منو. آنها همچنین برای افراد غیر گیاهخوار ایده آل هستند ، زیرا اکثر این محصولات بسیار کم چربی و کربوهیدرات ها. با ترفندهای مناسب ، روش Logi می تواند با موفقیت وگان یا گیاهخواری اجرا شود.